| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Annika Käck (fd Hössjer) 10 years, 7 months ago

Välkommen till LIKA projektet  

In English  

Ett samarbetsprojekt avseende digital kompetens i lärarutbildning med fyra Stockholmsbaserade lärosäten som nu gått in i sitt slutskede även om inte verksamheten vid lärosätena eller institutionerna försvinner!

 

 

Följ LIKA-projektet på vår Blogg!  

 

Hans Persson, DKA i NO, visar hur inspirerande NO kan vara för elever! 

http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1472425&selId=1.923808&currPage=5

 

 

Aktuellt: 

En dokumentationsprocess är inledd för att knyta samman våra erfarenheter på olika sätt. Mer information om detta kommer senare.

 

Läs gärna resultatet av det regeringsuppdrag som Skolverket fått angående "Utvecklingsbehov avseende IT-användningen i skolan". Här tar man bl a upp att digital kompetens tydligare ska in i styrdokument, mer forskningsanknytning, kompetensutveckling och utveckling av lärobjekt. Dessa resultat visar även hur angeläget vårt arbete inom LIKA är.

  

Utveckla dina lärarstudenter för morgondagens skola!

Sök kursen Digital kompetens och lärande - för det 21:a århundradet, 8hp. Det här är en kurs som ligger väl i tiden för vad en lärare behöver. Se teaser på YouTube

 

 

 

YouTube plugin error  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.